За членовете на НД “Филипопол”

Ус на сдружение НД Филипопол, ЕИК 175699113 свиква общо събрание на 22.11.2015г от 11 ч. в гр.Пловдив ул.П.Парчевич N 6. Дневен ред:
1.Отчет на УС и КРК.
2.Освобождаване на стари и избор на нови УС и КРК.
3.Разни
За информация 032 624427 П.Неделев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>