All posts by NPAdmin

За членовете на НД “Филипопол”

Ус на сдружение НД Филипопол, ЕИК 175699113 свиква общо събрание на 22.11.2015г от 11 ч. в гр.Пловдив ул.П.Парчевич N 6. Дневен ред:
1.Отчет на УС и КРК.
2.Освобождаване на стари и избор на нови УС и КРК.
3.Разни
За информация 032 624427 П.Неделев

Петиция в защита на колекционерството

Федералното правителство на Германия се готви да въведе тежки рестрикции и сложен режим на колекционерите на антики, монети и пр. – на всичко по-старо от 50 год. и струващо над 2,500 euro, да се доказва произход на всичко с дата 20 г. назад, и пр. дивотии. Затова, от днес е съставена голяма петиция срещу новия законопроект – и в подкрепа на свободния режим на колекциониране “Für den Erhalt des privaten Sammelns // For preserving the right to privately collect”. Който желае, нека да подпише петицията на германците (с името и имейла си), хората трябва да съберат 120,000 подписа. Подписвайте тук, приятели! –

Für den Erhalt des privaten Sammelns // For preserving the right to privately collect – Online…
For an English version of this text see below. Die Novellierung des Kulturgutschutzrechts bedroht mit ihren Regelungen das Sammeln von jeder…
openpetition.de