Мисия

НИЕ – ЧЛЕНОВЕТЕ, НА „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ” акцентираме усилията си върху изучаването, опазването, съхраняването и популяризирането на националното и световно нумизматично богатство – от най-дълбока древност до сега. Вярваме, че бъдещите поколения ще оценят усилията ни и ще се радват на всичко онова, което ще съхраним за тях и света с много любов и възрожденски идеализъм.

Като достойни хора, с най-различна възраст, професия, пол и социален статус, споделяме, че това, което ни обединява, в днешното забързано и комерсиализирано време, е преди всичко нужда ни от духовна храна, красота и откривателство; Всички ние, макар и различни сме една общност от добри приятели, взаимно споделящи не само своята „тиха лудост”.

Приемаме своята нелека мисия – да бъдем последователен радетели за развитието на нумизматиката и колекционерството в България и усърден защитник на правата на колекционерите – нумизмати в духа на добрите европейски практики, наложили се развитите демократични страни.