За нас

„НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ” сдружение  идеална цел, осъществяващо дейност в частна полза, обединяващо на доброволен принцип и по интереси  колекционери-нумизмати, без ограничение в гражданството им.
Сдружението е юридическо лице, със седалище в гр. Пловдив, регистрирано през 2009г.,  в отговор на необходимостта от модерна  организация, която за обедини колекционерите – нумизмати, включително да защитава правата им в контекста на Закона за културното наследство /в сила от 10.04.2009г./.
Дейността на „НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ” се явява естествено продължение на дейността на Съюза на нумизматичните дружества в България – клон Пловдив и на дългогодишните традиции в областта на нумизматиката в целия южен регион на страната ни.
Сдружението притежава статут на „културна организация”, вписана при Министерството на културата.
„НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ”  е лицензирано от Министерството на културата да извършва дейност по идентификация и регистрация на монети и монетовидни предмети по реда на §  6, ал.2 от ПЗР на ЗКН.
Сдружението поддържа добри партньорски отношения с всички нумизматични дружества в страната ни, с редица регионални музеи, с експерти в областта на нумизматиката, с частни колекционери, както и с няколко организации със сходни цели, намиращи се на територията на Европейския съюз.
От 2010г. е колективен член на Съюза на колекционерите в България – гр. София.
„НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ”  има свой печат, членска карта, почетен знак, върху които се изобразява емблемата /лого/ на сдружението, представляваща: Реверс на монета – медальон на император Каракала от Филипопол с изглед от града.