Предложения по проекта за изменения за Закона за културното наследство

Във връзка с готвените промени в Закон за културното наследство, от 24.09.2012г. НД Филипопол изразява следното становище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>