Governance

„НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО – ФИЛИПОПОЛ” се управлява  от:

  • ОБЩОТО СЪБРАНИЕ – Върховен орган на управление, състоящо се от всички лица, вписани в Регистъра на членовете на Сдружението, и
  • . УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – колективен управителен орган , състоящ се от Председател, Заместник председател и Секретар.
  • УПРАВИТЛЕН СЪВЕТ:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТЪР  НИКОЛОВ  НЕДЕЛЕВ.

Учредител на „Нумизматично дружество – Филипопол” – гр. Пловдив и негов Председател. Член на Съюза на нумизматичните дружества в България от 1976г. Участник в регионални и национални нумизматични изложби, носител на награди за принос в популяризирането на нумизматиката. Експерт нумизмат – антична и модерна нумизматика. Бивш военослужещ от БНА. Вещо лице „нумизмат – оценител” при Пловдивски окръжен съд.

 

 ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ТОДОРОВА МАНОЛЕВА.

Учредител на „Нумизматично дружество – Филипопол” – гр. Пловдив. Член на Съюза на нумизматичните дружества в България от 1989г. Експерт нумизмат – антични монетовидни предмети и артефакти. Консултант по въпроси, свързани със Закона за културното наследство и защита правата на колекционерите. Юрист, адвокат.

 

 

СЕКРЕТАР: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ.

Учредител на „Нумизматично дружество – Филипопол” – гр. Пловдив. Член на Съюза на нумизматичните дружества в България от 1968г.  Участник в  регионални и национални нумизматични изложби. Експерт нумизмат – антична и модерна нумизматика. Филолог.